Потребителски рейтинг: 5 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активна
 
ламбда сонда

Всички по-модерни коли и най-вече  тези, произведените след 1980 година, са обурудвани с кислороден сензор или  т.нар. ламбда сонда, както е по-популярно да се казва. Този датчик е част от системата за емисионен контрол на автомобила, която подава данни на електронния блог за управление на автомобила.

Неговата роля е да способства възможно най-добрата работа на двигателя като за целта и произвежда все по-малко вредни емисии.

Бензиновият двигател изгаря бензина в микс с въздуха. Според изследванията „перфектното“ съотношение на въздуха спрямо горивото е 14.7:1 (но според различните горива „перфектните“ съотношения могат също така и да се различават  - това зависи от количеството водород и въглерод, намиращи се в подаваното количество гориво). Ако въздухът е в по-малко количество от необходимото за постигане на „перфектното“ съотношение то ще има остатъчно гориво след горивния процес в горивната камера. Това се нарича „богата смес“. Богатите смеси са лоши за двигателя, защото създават „замърсяване“. Ако пък въздухът е повече от необходимото това се нарича „бедна смес“. Бедните смеси имат тенденцията да произвеждат нитро-оксидни замърсители, които в повечето случаи предизвикват лошо поведение на двигателя и дори водят до повреда.

Ламбда сондата е разположена върху изпускателните колектори и нейната работа е да засича бедната и богата смес след горивния процес. Механизмът на повечето такива сензори работи на принципа на химическата реакция, която от своя страна влияе на волтажа. Компютърът, който управлява двигателя, „разглежда“ тези промени в напрежението и определя дали сместа е бедна или богата и коригира на следващото впръскване количеството на горивото.

Причината двигателите да  бъдат обурудвани с кислороден сензор е кислородът във въздуха, който в различничните режими на натоварване на двигателя и в зависимост от външните атмосферни условия е различен.

Когато ламбда сондата спре да работи (се повреди) компютърът на двигателя не може повече да „усеща“ съотношението въздух спрямо гориво. Разходът на гориво може значително да се повиши и да доведе до повреди в двигателя.