Потребителски рейтинг: 5 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активна
 

Развивайки се един бизнес, разширявайки дейността си , увеличавайки асортимента от продукти и услуги, никой не си дава сметка, че зад този бизнес стой един екип, един уникален човешки капитал, без който не би съществувал въпросния бизнес. Никой не си дава сметка, че ценностите, традициите,  възпитанието и моралът на всеки екип се отразява върху бизнес отношенията и генерираните резултати от дейността на бизнеса.

Голям процент от добре организационно-структурираните компании в България, с установени стратегии, процеси и процедури за развитието на бизнеса, подценяват ролята на човешкия капитал.Защо никой не го е грижа за ценносттите и качествата на хората в една комапания?

Обаче бизнес теориите започват все повече да прилагат  и оценяват ролята на интелекта и човечността в ежедневната бизнес среда. Нямаме предвид управлението на човешките ресурси, което винаги се спомената в университетските учебници. Това, което имаме предвид е необходимо да приемаме различията у хората, тяхните съдби и минал опит, необходимо е да приемем новото и новите идеи от младото поколение. Става въпрос за „емоционалната интелигентност“ или т. нар. способност да комуникираме един с друг, макар и да сме различни един от друг, способността да изградим един мотивиран и успешен екип, а не група от хора, изпълняващи различни отговорности в дадена фирма. Наричана още „soft skill”, емоционалната интелигентност включва комуникационните умения, възможността да презентираме, ораторските ни умения да говорим пред публика, умението да мотивираме и да убеждаваме, да бъдем успешни лидери и т.н.

Друг проблем за развитието на един бизнес е нежеланието на работодателите да приемат новостите, новите методи и новите технологии или т. нар. дигитален свят, съчетаващ всичко горепосочено.

Преди известен период от време, липсата на маркетинг специалисти се усещаше усезаемо. Бизнесът страдаше от този факт и от факта, че българските работодатели не си даваха сметката за необходимостта от новите дейности като изработка на сайт, неговата SEO оптимизация, както и задължителната реклама в Google.

В настоящия момент тази ситуация се промени. Интернет потребителите, предприемачите, дори работодателите разбраха смисъла от дигиталния маркетинг и неговите предимства. Разбраха, че ако не съществуваш в интернет, бизнесът губи потенциални клиенти и се пренасочват към конкурентни фирми.